​3penyelamat dan 3perusak

1. Bertaqwa.

Musuh taqwa adalah diri sendiri

2 berkata benar dalam marah naupun tidak.

3 bersikap sederhana kaya ataau miskin.

Zuhud adalah orang yg meninggalkan dunia dari hatinya walau dunia ditangannya.

Sederhana bukan berarti,kekurangan.

1. Baqil yg berlebihan.

2 nafsu yg diikuti.

3. Menyombongkan diri sendiri

Sumber dakwatuna.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *